Erasmus bekak 2016/2017

Descripcion Corta
2016/2017 Erasmus programako diru-laguntzen deialdi berria honako...
Texto largo

2016/2017 Erasmus programako diru-laguntzen deialdi berria honako baldintza hauek betetzen dituzten ikasleentzat: esparru nazionaleko edozein unibertsitatetan matrikulatuta egotea, EAEn erroldatutakoa izatea eta graduko ikasleentzako mugikortasun programan onartua izatea.


ESKAERAK: maiatzaren 23tik ekainaren 30era. Eskaera orria


Programaren ezaugarri orokorrak

1 Beka kopurua: Programa honetarako aurrekontu zehatza dago, jomugako unibertsitateetan onuradunek egingo duten hilabete kopuruaren arabera banatzen baita. Hortaz, ezin daiteke emango den beka kopurua aldez aurretik zehaztu.

2 Laguntzaren zenbatekoa:

  • Ikasturte osoa jomugako unibertsitatean: 800 €.
  • Lautik sei hilabetera bitarteko egonaldiak jomugako unibertsitatean: 400 €
  • Lau hilabetetik beherako egonaldiak: 100 €, jomugako unibertsitatean egindako hilabete bakoitzeko.
  • Zenbateko hori txikiagoa izan daiteke, emandako beken zenbatekoak horretarako gordeta dagoen zenbateko osoa gainditzen badu.

3 Zenbatekoen kalkulua egiteko, ikasleen truke programa ofizialean hasieran zehaztutako hilabete kopurua baino ez da kontuan hartuko; hau da, programa abian dela egonaldiak luzatzen dituzten ikasleek ezin izango dute aurretik zehaztutakoaz haragoko laguntzarik jaso.

4 Ikasleen truke-programan nahi adina aldiz parte hartuta ere, ikasle bakoitzak behin bakarrik izango du halako laguntza bat jasotzeko aukera, bere eskola-ibilbide osoan.

5 Onartzea: Bete beharreko eskakizunak aintzat hartuta, kasuan kasu eskatutako diru-laguntza emango den ala ez erabakiko da. Erabakia apelaezina izango da.

6 Laguntza hau beste erakunde batzuek ematen dituztenen osagarri izan daiteke.

7 Laguntza galtzea: Aldez aurretik zehaztutako egonaldiaren amaiera-data baino lehen jomugako unibertsitatea uzten duten ikasleek diru-laguntza hau jasotzeko eskubidea galduko dute. Egoera horretan daudenek ahal bezain laster eman beharko diote horren berri Kutxabanki, euren kabuz zein unibertsitatearen bitartez.


Eskatzaileek bete beharreko baldintzak

1 Laguntza hauek jaso nahi dituztenek Esparru Nazionaleko edozein Unibertsitateko ikasleak izan behar dute, eta euren unibertsitateak Europar Batasunaren Ikasleentzako Mugikortasun Programan (2016/2017 ikasturtean) parte hartzeko ofizialki hautatu behar izan ditu.

2 Eskatzaileak EAEn erroldatuta egon behar dira: Gipuzkoan Araban edo Bizkaian.

3 Eskatzaileek K26 edo K26+ txartelaren titular izan beharko dute (30 urte baino gehiago izanez gero, Kutxabankeko edozein finantza-txartelaren titular), eta gutxienez kontu aktibo bat izan behar dute Kutxabanken.

4 Horrez gain, eskatzaileak edo bere aitak / amak / tutoreak Kutxabankekin lotzen dituzten ondoko eskakizunetako bi gutxienez bete behar dituzte:

  • Nomina, pentsioa, langabeziagatiko prestazioa edo autonomoen ordainagiria Kutxabanken helbideratuta izatea, gutxienez urtebete lehenagotik eta etenik gabe. Autonomoen ordainagirien kasuan, goian adierazitakoaz gain, kontuko batez besteko saldoa 2.000 eurokoa edo hortik gorakoa izan behar da.
  • 2015eko maiatzaren 1etik 2016ko maiatzaren 1era bitartean, saltokietan indarrean dauden Kutxabank kreditu-txartelekin erosketak egitean guztira ordaindutakoak 1.200 euroko edo hortik gorako balioa izan behar du, edo erabiltzaileak urtean 12 aldiz erabili behar du txartela (kutxazainetan egindako eragiketak ez dira aintzat hartuko).
  • Indarrean dagoen Kutxabankeko BGAE/PENTSIO PLAN batera ekarpenen bat egin behar dute, 2015eko maiatzaren 1etik 2016ko maiatzaren 1erako epean, saldoa 1.500 euro edo gehiago handituko duena.
  • Gutxienez honako Kutxabank aseguruetako BIren titular izatea -2016ko maiatzaren 1ean indarrean egon beharko dute-.Ikusi Kutxabank aseguruak

Beka bereziak, salbuespenak

Egoera ekonomiko berezian dauden eskatzaileek lehenengo hiru eskakizunak besterik ez dituzte bete behar beka eskuratu ahal izateko. Horretarako, eskaera-orrian dagokion laukitxoa markatu eta egoera hori frogatzen duen dokumentazioa bidali beharko dute, eskaera-epea agortu aurretik, “Tramiteak” atalean azalduta dagoen moduan.

Dokumentazioa jaso ondoren, baloratu eta beka berezia emango den ala ez erabakiko da.Beken modalitate honen barruan, familia-unitatean benetako behar ekonomiko bat dagoela erakusten duten eskaerak besterik ez dira aintzat hartuko.
Beka hauen zenbatekoa arruntenen bikoitza izango da, eta gainera ez zaie hainbanaketarik aplikatuko.


Tramiteak

1 Eskaera: Laguntzak eskatzeko, interesa duten ikasleek eskaera-orria bete eta bidali beharko dute, webgune honen bidez. Bide horretatik jaso diren eskaerak besterik ez dira onartuko.

2 Eskaera onartua izan dadin, gurasoek / tutoreek sinaturiko baimena eta haien NAN-a eskaneatuta bidali behar dira, eskaera-orria bidali eta gehienez 2 eguneko epean.

DESKARGATU HEMEN BAIMENA

Bi agiriak honako helbide honetara bidali behar dira: universidades@kutxabank.eseta hau adierazi behar da mezuaren gaian: ERASMUS - ESKATZAILEAREN IFZ.

Tramite hori betetzen ez duten eskaerak ez dira kontuan hartuko.

Eskaeraren formularioan beka berezia eskuratzeko laukitxoa aktibatu bada, agiri hauetaz gain, beka horiek eskuratu ahal izateko agiriak bidali beharko dira (familiaren erroldatze-agiria, familia-unitateko kide guztien errenta-aitorpena edo salbuetsita dagoela esaten duen agiria, egoera ekonomiko berezia justifikatzen duten beste agiri batzuk) helbide honetara, eta mezuaren gaian ERASMUS - ESKATZAILEAREN IFZ adierazi:

Gipuzkoa:kutxa@kutxa.eus
Araba: obrasocial@cajavital.es
Bizkaia: becas@bbk.eus

Dokumentazio hori ez bada eskaera aurkezteko epearen barruan jasotzen, bere izaera berezia ez da kontuan hartuko eta beka arrunten eskakizunen eta baldintzen arabera baloratuko da eskaera.

3 Eskaera egiteko epea: 2016ko maiatzaren 23tik ekainaren 30era(biak barne).

4 Ebazpena: Eskaera bakoitzaren ebazpena webgune honen bidez jakinaraziko da, urrian.

5 Diru-laguntza abonatzea: Onarturiko laguntzak ikaslearen titulartasunpeko Kutxabank kontuan besterik ez dira abonatuko. Unibertsitatera lehen seihilekoan doazen ikasleek 2017ko urtarrilean jasoko dute beka. Bigarren seihilekoan doazenek, aldiz, 2017ko apirilean jasoko dute; eta seihileko bietan doazenek aipatutako 2 hilabeteetan jasoko dute beka, modu proportzionalean.

6 Eskaera egitean, hautagaiak aipatutako baldintza guztiak onartzen ditu.

Imagen Listado
Temática
Zientzia eta hezkuntza
Fecha
Fecha Texto
2016ko maiatzaren 20a